Home > Servicii > Cetatenia Romana ru fr
 
 
 
 

Cetatenia Romana


Cabinetul nostru de avocatura  va poate sprijini, prin demersuri legale, in   vederea:
  • reprezentarii in instanta in cazul in care  este depasit termenul legal de analizarea unei cereri de dobandire/redobandire a cetateniei romane;
  • completarii dosarului de cetatenie in cazul in care acesta este incomplet;
  • rectificarii Ordinelor emise de catre Presedintele Autoritatii Nationale pentru Cetatenie in cazul in care acestea contin erori materiale cu privire la datele de identificare ale persoanei careia i-a fost acordata cetatenia;
  • reprezentarii in instanta in cazul in care  cererea de dobandire/redobandire acetateniei romane este  respinsa/avizata negativ.

Actele solicitate pentru Redobândirea Cetăţeniei Române

Procedura contestarii Ordinului Presedintelui Autoritatii Nationale Pentru Cetatenie in cazul  respingerii/avizarii negative a  cererii de redobandire a cetateniei romane.

Procedura de urmat in cazul pierderii, furtului sau deteriorarii certificatului de cetatenie.

Redobandirea cetatenei romane

Persoanele care au dobândit cetăţenia română prin naştere sau prin adopţie şi care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau această cetăţenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum şi descendenţii acestora până la gradul III, la cerere, pot redobândi sau li se poate acorda cetăţenia română, cu posibilitatea păstrării cetăţeniei străine şi stabilirea domiciliului în ţară sau cu menţinerea acestuia în străinătate, dacă îndeplinesc urmatoarele condiţii:

  • dovedeşte, prin comportament, acţiuni şi atitudine, loialitate faţă de statul român, nu întreprinde sau sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept sau a securităţii naţionale şi declară că nici în trecut nu a întreprins asemenea acţiuni;
  • a împlinit vârsta de 18 ani;- este cunoscut cu o bună comportare şi nu a fost condamnat în ţară sau în străinătate pentru o infracţiune care îl face nedemn de a fi cetăţean român.

Dobandirea cetateniei romane prin acordare la cerere

Cetăţenia română se poate acorda, la cerere, persoanei fără cetăţenie sau cetăţeanului străin, dacă îndeplineşte următoarele condiţii:

a) s-a născut şi domiciliază, la data cererii, pe teritoriul României sau, deşi nu s-a născut pe acest teritoriu, domiciliază în condiţiile legii pe teritoriul statului român de cel puţin 8 ani sau, în cazul în care este căsătorit şi convieţuieşte cu un cetăţean român, de cel puţin 5 ani de la data căsătoriei;

b) dovedeşte, prin comportament, acţiuni şi atitudine, loialitate faţă de statul român, nu întreprinde sau sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept sau a securităţii naţionale şi declară că nici în trecut nu a întreprins asemenea acţiuni;

c) a împlinit vârsta de 18 ani;

d) are asigurate în România mijloace legale pentru o existenţă decentă, în condiţiile stabilite de legislaţia privind regimul străinilor;

e) este cunoscut cu o bună comportare şi nu a fost condamnat în ţară sau în străinătate pentru o infracţiune care îl face nedemn de a fi cetăţean român;

f) cunoaşte limba română şi posedă noţiuni elementare de cultură şi civilizaţie românească, în măsură suficientă pentru a se integra în viaţa socială;

g) cunoaşte prevederile Constituţiei României şi imnul naţional.

Termenele prevăzute la lit. a) pot fi reduse până la jumătate în următoarele situaţii:

a) solicitantul este o personalitate recunoscută pe plan internaţional;

b) solicitantul este cetăţeanul unui stat membru al Uniunii Europene;

c) solicitantul a dobândit statut de refugiat potrivit prevederilor legale în vigoare;

d) solicitantul a investit în România sume care depăşesc 1.000.000 de euro.

Dacă cetăţeanul străin sau persoana fără cetăţenie care a solicitat să i se acorde cetăţenia română se află în afara teritoriului statului român o perioadă mai mare de 6 luni în cursul unui an, anul respectiv nu se ia în calcul la stabilirea perioadei prevăzute la lit.a).


 
 
 
 
 

 

Avocat Deleanu Ruslan - Avocat in Baroul Bucuresti