Home > Servicii > Legea Imigratiei fr ru
 
 
 
 

Legea Imigratiei


Categorii de viză : Autorităţile romane emit următoarele tipuri de viză:

1. viza de tranzit aeroportuar;

2. viza de tranzit;

3viza de scurtă şedere, în funcţie de activitatea pe care urmează să o desfăşoare în România străinul căruia i-a fost acordată:

 • turism;
 • vizită;
 • afaceri;
 • transport;
 • activităţi sportive;
 • activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare, tratament medical de scurtă durată sau alte activităţi care nu contravin legilor române;

4. viza de lungă şedere, în funcţie de activitatea pe care urmează să o desfăşoare în România străinul căruia i-a fost acordată:

 • desfăşurarea de activităţi profesionale;
 • desfăşurarea de activităţi comerciale;
 • angajare în muncă;
 • studii;
 • reîntregirea familiei;
 • activităţi de cercetare ştiinţifică
 • activităţi religioase sau umanitare;
 • alte scopuri;
 • viza diplomatică şi viza de serviciu.

Vizele sunt valabile şi dau dreptul la şedere in România, astfel:

1) 90 de zile, cu posibilitatea de prelungire in ţara, in cazul vizelor de lunga şedere

2) până la 90 de zile fără posibilitatea prelungirii în ţară in cazul vizelor de scurtă şedere;

3) 5 zile de la data intrării in România, in cazul vizei de tranzit.

 
 
 
 
 

 

Avocat Deleanu Ruslan - Avocat in Baroul Bucuresti