Despre noi

Cabinetul de avocat Deleanu Ruslan asigură asistență și reprezentare juridică de peste 10 ani în domeniul dobândirii/redobândirii cetățeniei Române, recunoașterii pe teritoriul României a hotărârilor judecătorești pronunțate în străinătate, transcrierea actelor de stare civilă, schimbarea numelui pe cale administrativă, înscrierea mențiunilor privind căsătoria și divorțul/decesul, apostilare/supralegalizare acte, echivalare/recunoaștere diplome de studii preschimbarea permiselor auto străine.

De asemenea asigurăm asistență și reprezentare juridică în materie de contencios administrativ, penal, civil, comercial, în domeniul imigrației – obținerea permiselor de ședere temporară sau permanentă, de reîntregire a familiei, a autorizației de muncă.