Acasa

Ruslan Deleanu

Cabinetul de avocatură “Deleanu Ruslan” asigură asistență și reprezentare juridică de peste 10 ani în domeniul dobândirii/redobândirii cetățeniei române și transcrierea actelor de stare civilă în registrele de stare civilă române, apostilare/supralegalizare acte, echivalare/recunoaștere diplome de studii. De asemenea asigurăm asistentă și reprezentare juridică în materie de contencios administrativ, penal, civil, comercial, în domeniul imigrației – obținerea permiselor de ședere temporară sau permanentă / de reîntregire a familiei și a autorizației de muncă.

UBI LEX NON DISTINGUIT, NEC NOS DISTINGUERE DEBEMUS

Unde legea nu distinge, nici noi nu trebuie să distingem