Gama de servicii2

 • Asistare la înregistrarea cererii de acordare/redobândire a cetățeniei române
 • Reprezentare în fața Autorității Naționale pentru Cetățenie în vederea aflării stadiului dosarului, completarea dosarului cu actele lipsă, rectificare certificat de cetățenie româna, solicitare duplicat de pe certificatul de cetățenie româna pierdut, ridicare certificat de cetâțenie româna pentru minori
 • Redactare cerere de chemare în judecată și reprezentare în fața instanțelor judecătorești din România în procesele având ca obiect:
  • Nesoluționarea în termenul legal de 5 luni a cererilor de redobândire a cetâțeniei române cu obligarea Autorității Naționale pentru Cetățenie la soluționarea cererilor
  • Contestarea ordinelor de respingere a cererilor de redobândire a cetățeniei române
 • Transcrierea certificatelor de naștere, căsătorie și a certificatelor de naștere a copiilor minori
 • Înscrierea mențiunilor de căsătorie și divorț sau căsătorie și deces
 • Rectificarea actelor de stare civilă referitor la datele greșite din cuprinsul acestora
 • Obținerea duplicatelor de pe certificatele de stare civilă pierdute

Pentru motive temeinice cetățenii români pot obține schimbarea numelui pe cale administrativă. Cererea va fi analizată  și solutionată de primăria competentă din România (în funcție de domiciliul petentului) în termenul legal de 90 zile.

Persoanele care obțin cetățenia româna și iși stabilesc domiciliul în România, au posibilitatea legală de a solicita și obține preschimbarea permiselor de conducere străine în permise auto românești fără examen.

Orice hotărâre judecătorească pronunțată în străinătate într-un dosar având cel puțin una dintre părți un cetățean român, trebuie să fie recunoscută în România înainte de a produce efecte pe teritoriul României. De exemplu o hotărâre privind decăderea din drepturile părintești a unuia dintre părinți fața de copil, produce efecte în România doar după recunoașterea acesteia, fiind utilă în a suplini acordul părintelui decăzut din drepturile părintești la solicitarea pasaportului românesc pentru copilul minor.

Oferim servicii de consulatantă și redactare act constitutiv și alte acte necesare în vederea înființârii societâților comerciale precum și reprezentarea în fața oficiului registrului comerțului în acest sens.

De asemenea, societâțile în curs de înființare iși pot stabili sediul social pentru o perioadă de un an la sediul cabinetului de avocat.

Cetățenii din afară Uniunii Europene și Spațiului Economic European care doresc să lucreze în România trebuie să găsească un angajator și să susțină probele împuse de acesta. Dacă angajatorul se decide să vă angajeze acesta va obține un aviz de angajare de la Inspectoratul General pentru Imigrări. În România un cetățean străin poate fi angajat la o singură  persoană fizică sau juridică.

Obținerea permiselor de ședere temporară sau permanentă în România, în scopul:

 • Reîntregirii familiei;
 • Studii;
 • Activitâți comerciale;
 • Activitâți profesionale;
 • Cercetării științifice;
 • Activități religioase;
 • Formării profesionale neremunerate sau ca voluntar;
 • Administrator al unei societăți comerciale Românești;

APOSTILA CONVENȚIEI DE LA HAGA – reprezintă o ștampilă sau un certificat eliberat de autoritățile competente ale unui stat semnatar al Convenției de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în tara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenției. Scopul eliberării apostilei este autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice.

SUPRALEGALIZAREA  –  reprezintă procedura prin care este atestat faptul că actul care va fi folosit intr-un stat nesemnatar al Convenției de la Haga este un act oficial, veridicitatea semnăturii, calitatea în care a acționat semnatarul actului și identitatea sigiliului sau a ștampilei de pe acest act. Supralegalizarea nu se va confunda cu apostilarea, procedura prin care se atestă autenticitatea unui act care urmează să fie folosit intr-un stat semnatar al Convenției de la Haga. Aceasta Convenție s-a încheiat tocmai pentru a suprima cerința supralegalizării pe cale consulară a actelor oficiale străine.

Ministerul Educației Naționale  – evaluează și recunoaște actele de studii deținute de cetățenii Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană, membrii de familie ai acestora, precum și beneficiari de o formă de protecție internațională, în vederea continuării studiilor în România, precum și a celor deținute de cetățenii din statele non-UE, în vederea accesului pe piața forței de muncă din România.

Ministerul Educației Naționale  – recunoaște actele de studii de nivel universitar (licenţă, master şi doctorat) prin evaluarea și stabilirea nivelului, domeniului și/sau a specializării actului de studii obținut în străinătate raportat la sistemul românesc de învățământ.