Legea Imigratiei


Categorii de viză : Autorităţile romane emit următoarele tipuri de viză:

1. viza de tranzit aeroportuar;

2. viza de tranzit;

3viza de scurtă şedere, în funcţie de activitatea pe care urmează să o desfăşoare în România străinul căruia i-a fost acordată:

4. viza de lungă şedere, în funcţie de activitatea pe care urmează să o desfăşoare în România străinul căruia i-a fost acordată:

Vizele sunt valabile şi dau dreptul la şedere in România, astfel:

1) 90 de zile, cu posibilitatea de prelungire in ţara, in cazul vizelor de lunga şedere

2) până la 90 de zile fără posibilitatea prelungirii în ţară in cazul vizelor de scurtă şedere;

3) 5 zile de la data intrării in România, in cazul vizei de tranzit.